הודעה בדבר דרכי הצבעה לאנשים המוגבלים בניידות – הודעה מס' 3

מודעה 3 בערבית בעלי מוגבלויות 17.10.23.pdf