הודעה בדבר דרכי הצבעה לאנשים המוגבלים בניידות – הודעה מס' 3

מודעה 3 בעברית בעלי מוגבלויות 17.10.23.pdf