דרכי הצבעה לאנשים המוגבלים בניידות – הודעה מס' 2

פרסום הנגשה בעברית בעלי מוגבלויות מס2 תאריך 10.10.23.pdf