מחלקת ביטחון

תחומי האחריות של מחלקות המועצה

 

מחלקת ביטחון:

מחלקת הביטחון במועצה אחראית על ביטחון התושבים ואבטחתם בזמני רגיעה וחירום, ומהווה את חוליית הקשר והתיאום בין מוסדות המועצה לגורמי חוץ בעתות רגיעה וחירום.

תחומי אחריות המחלקה:

  • תיאום קשר עם גורמי החירום והביטחון.
  • תכנון והפעלת מערך החירום של המועצה.
  • ניהול הביטחון במוסדות החינוך.
  • ניהול הביטחון בכפר.

מנהל מחלקה  :  וג’יה בדר                                                                               

נייד:                  0503350991

דוא”ל :        

إغلاق
Skip to content