محاضر جلسات

محضر جلسة عادية رقم (2020/10)

תאריך: 25/11/2020

פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין מס’ 10/2020

 

התקיימה ישיבת מליאת המועצה ביום רביעי  25.11.2020 , בשעה 17:00,  במבנה המועצה המקומית בכפר ע’ג’ר.

 

נוכחים נעדרים משתתפים
מר’ פתאלי אחמד, יו”ר המועצה מר חוסין נאסר,  חבר מועצה רו”ח בדר סעיד , גזבר המועצה
מר’ גאבר ג’בר,חבר מועצה מר שמאלי מוחמד, חבר מועמה עו”ד עותמאן חאלד, יועמ”ש
מר’ עיסא גסאן, חבר מועצה מר סולימאן חסן , חבר מועצה מר’ חטיב עמאד , רל”ש
מר’ עוינאת חוסין , חבר המועצה מר’ בלאל חטיב – הנה”ח
   
     
  • הישיבה התקיימה בחדר הישיבות של המועצה , תוך שמירה על הוראות משרד הבריאות וסעיפי התו סגול.

דברי פתיחה :

 ראש המועצה פתח את הישיבה בשעה 17:30 , ברך את הנוכחים, ואחל לכולם בריאות איתנה.

ראש המועצה שאל אם יש התנגדות ו/או שאלות , הבהרות לגבי האסיפה האחרונה ?

אין התנגדויות  ו/או הבהרות .

מליאת המועצה מאשרת פה אחד פרוטוקול מליאת המועצה בישיבה הקודמת.

על סדר היום :

מס”ד נושא
1 אישור הדו”ח הרבעוני השלישי לשנת 2020 . הסתיים בעודף של 11,000 ש”ח
 
שונות
  השלמת בדיקת הדו”ח הכספי השנתי לשנת 2019
  התחלת העבודות בפרויקט ( ראש שטח ) עבודות תשתיות תת קרקעיות כבישים מס’ ( 2+24+28 )
  ביקור צוות מהותמ”ל למועצה.
  רכישת מחשבים לבי”ס יסודי
  יציאה למכרז הקמת אולם ספורט ( תחילת עבודה בחודש הבא )
  התקנת מרכז חלוקה לדואר
  יציאה למכרז שילוט רחובות, וסקר נכסים ( תחילת עבודות בחודש הבא)

 

  • אישור הדו”ח הרבעוני השלישי לשנת 2020 . הסתיים בעודף של 11,000 ש”ח:

ראש המועצה הסביר לחברי המליאה, כי המועצה סיימה את הרבעון השלישי של השנה בעודף של 11,000 ₪ , ובקש מגזבר המועצה מר סעיד בדר לנתח את סעיפי הדו”ח.

רו”ח סעיד בדר נתח את מרכיבי הדו”ח  הכנסות/ הוצאות, והסביר על התקציב השנתי של כל סעיף, והסטטוס שלו נכון לסוף הרבעון.

חברי המועצה הודו לראש המועצה על הניהול התקין והחכם לענייני המועצה.

החלטה: אושר פה אחד הדו”ח הרבעוני השלישי לשנת 2020.

 

שונות:

  • השלמת בדיקת הדו”ח הכספי השנתי לשנת 2019

ראש המועצה הסביר לחברי המליאה כי שנת התקציב 2019 הסתיימה בעודף של 10,000 ₪ . והעביר את נושא ההסברה לגזבר המועצה רו”ח סעיד בדר.

גזבר המועצה הסביר לחברי המליאה, כי הביקורת הצביעה על כמה ליקויים, שהיו גם בעבר, חלק מהם טופל, ואנו ממשיכים לעשות מאמץ לתקן את הכל בהמשך.

 

  • התחלת העבודות בפרויקט ( ראש שטח ) עבודות תשתיות תת קרקעיות כבישים מס’ ( 2+24+28 )

 ראש המועצה הסביר לחברי המליאה, כי חשוב לו להעביר את כבלי החשמל האוויריים הנמצאים בטבעת של היישוב, לרשת תת קרקעית, וזאת מחשש שלא יפגעו בתרחישים . כביש מס’ 24 מתחיל מכיכר סיידנא עלי, עד בריכת המים בצפון הכפר.

כביש מס’ 28 מתחיל מהבית של מר רגב עלי, ועד לבית של מר יאסין סלמאן.

כביש 2 מהשער הצהוב בכניסה לכפר עד למועצה דרומה בכיוון הבית של נגיב אליא סלמאן.

העבודות יכללו עבודות תשתית אספלט וכו’

 

  • ביקור צוות מהותמ”ל למועצה.

ראש המועצה הסביר לחברי המליאה, כי ביקרו במועצה צוות מהותמ”ל וביניהן סגנית האחראית על

    נושא התכנון בותמ”ל. הפגישה הניבה פירות, והובטח לנו לקדם את הנושא מול שרי הממשלה,

שאמורים לאשר   את עניין התכנון.  הממשלה עסוקה היום במלחמה בנגיף הקורונה, מחכים לאישור

הממשלה, בינתיים  אנו ממשיכים בעבודות התכנון כדי שנהיה מוכנים.

 

סעיד בדר: הצוות שבקר אצלנו, הם אלה שאחראים להסדרת עניין הצפיפות במגרשים, הייתי אתם בישיבה ונסיתי לשכנע אותם לאשר לנו לבנות יותר יחידות במגרש, אך היה קשה לשכנע אותם.

לאחר הביקור שלהם כאן שמעו הסבר מראש המועצה על מצוקת הדיור שלנו, הבטיחו לעזור ולקדם את הנושא ולמצוא פתרון לעניין הצפיפות בבנייה.

 

  • רכישת מחשבים , שולחנות וכסאות לבי”ס יסודי.

דבר ראש המועצה ואמר כי המועצה רכשה 30 מחשבים לבית ספר היסודי, כולל שולחנות וכסאות.

מארז מחשב קומפקטי נצמד לשולחן, הרכישה נעשתה בשיתוף 12

 

  • יציאה למכרז הקמת אולם ספורט ( תחילת עבודה בחודש הבא )

ראש המועצה הסביר לחברי המליאה, כי המועצה יצאה למכרז להקמת אולם ספורט, צפי לתחילת העבודות בחודש הבא, יש למועצה מקורות מימון בין 9.5 – 10 מיליון ₪ . מקווים שנצליח לגייס את כל העלות עוד לפני סיום העבודות.

 

  • התקנת מרכז חלוקה לדואר .

ראש המועצה עדכן את חברי המליאה ואמר כי בשעה טובה סוף סוף קבלנו מרכז לחלוקת דואר, וכפי שאתם רואים, המבנה הינו משומש, והמועצה מבצעת בו שיפוצים, ושיהיה מוכן אנו נעמיד אותו לרשות התושבים.

ראש המועצה הציע שכל בעל תיק ארנונה במועצה, יקבל תיבה בחינם מהמועצה. כל תושב שאין לו תיק ארנונה ויהיה מעוניין ברכישת תא דואר אנו נגבה ממנו אגרה שנתית של כ 200 ₪ . והציע שמספר התא יהיה זהה למספר תיק הארנונה.

 

היועמ”ש: יכול להיות מצב שהאב יעביר הנכס לידי בנו, ואז מספר התיק של הבן לא יהיה זהה למספר התיבה. עדיף לעדכן את הכתובת והפרטים במשרד הפנים.

 

סעיד בדר: אני מציע לחכות עד שנעשה שילוט ומספור לרחובות ולבתים, ואז ייגשו פעם אחת למשרד הפנים לעדכון הפרטים.

 

חוסין עוינאת: האם המועצה היא שתבחר את מס’ תא הדואר, או כל אחד יכול לבקש משהו רוצה?

 

ראש המועצה:  המועצה תבחר את מספרי התאים ותעביר לתושבים.

 

  • יציאה למכרז שילוט רחובות, וסקר נכסים ( תחילת עבודות בחודש הבא).

ראש המועצה עדכן את חברי המליאה , כי המועצה יוצאת בקרוב למכרז לשילוט רחובות ומספור בתים, ויציאה למכרז סקר נכסים וזאת עפ”י דרישת משרד הפנים .

 

הסתיימה ישיבת המליאה בשעה 18:45 באותו יום

 

ראש המועצה חבר חבר חבר חבר חבר
אחמד פתאלי סולימאן חסן נאסר חוסין עיסא גסאן עוינאת חוסין שמאלי מוחמד
           

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

إغلاق
Skip to content