محاضر جلسات

محضر جلسة عادية رقم ( 2020/09)

תאריך: 20/10/2020

פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין מס’ 9/2020

התקיימה ישיבת מליאת המועצה ביום שלישי  20.10.2020 , בשעה 17:30,  במבנה המועצה המקומית בכפר ע’ג’ר.

נוכחים נעדרים משתתפים
מר’ פתאלי אחמד, יו”ר המועצה מר’ גאבר ג’בר,חבר מועצה רו”ח בדר סעיד , גזבר המועצה
מר’ שמאלי מוחמד, חבר מועצה   עו”ד עותמאן חאלד, יועמ”ש
מר’ עיסא גסאן, חבר מועצה   מר’ חטיב עמאד , רל”ש
מר’ עוינאת חוסין , חבר המועצה   מר’ בלאל חטיב – הנה”ח
מר’ חסן סלימאן, חבר מועצה    
מר חוסין נאסר, חבר המועצה    
     
     
     
 • הישיבה התקיימה בחדר הישיבות של המועצה , תוך שמירה על הוראות משרד הבריאות וסעיפי התו סגול.

דברי פתיחה :

 ראש המועצה פותח את הישיבה בשעה 17:30 , ומברך שוב את הנוכחים.

ראש המועצה שואל אם יש התנגדות ו/או שאלות , הבהרות לגבי האסיפה האחרונה ?

אין התנגדויות  ו/או הבהרות ,

מליאת המועצה מאשרת פה אחד פרוטוקול מליאת המועצה בישיבה הקודמת.

 

על סדר היום :

 

מס”ד נושא
1 אישור חוקי עזר .
2 פתיחת חשבון עזר בבנק מונציפאל -מרכנתיל, לבקשת מפעל הפיס, לרכישת מחשבים לבתי ספר.
3 קביעת מחיר קוב מים שנרכש מחברת מקורות ל 12 ₪ לקוב.
שונות  

 

ראש המועצה : פתח את הישיבה, ובקש מכל חברי המליאה להיות שותפים בעניין ההסברה לתושבים כדי למנוע את התפשטות נגיף הקורונה, ועד כמה זה חשוב לדבר עם התושבים, למניעת התקהלויות, ובמיוחד בחתונות .

 • אישור חוקי עזר:

ראש המועצה דבר ואמר, אתם רואים שהכפר גדל, וכי המועצה עושה את מיטב יכולתה לפיתוח הכפר ושמירה על כל עבודות הפיתוח שבוצעו עד כה.

כולנו עדים לעומס תנועת הרכבים בכפר, וכי ישנם ונדליזים רבים שחונים בצורה לא חוקית, ו/או במקומות האסורים המסכנים נפש, ולכן יש צורך לאישור חוקי עזר כדי שנוכל לאכוף את החוקים האלה.

ראש המועצה הציג בפני חברי המליאה רשימה של  23 חוקי עזר, אבל נבחרו מתוכם 11 חוקי עזר שהם רלוונטים ביותר לאכיפתם.

היועמ”ש: יש לי הסתייגות על רשימת חוקי העזר, לא הייתי רושם את כולם, והייתי בוחר בחוקים הרלוונטיים ביותר הנוגעים לעבודת המועצה. ועל כן נבחרו החוקים המפורטים מטה.

 • חניה
 • איכות הסביבה :
  • שמירת הסדר והניקיון בגנים ציבוריים. 2- שמירת הסדר והניקיון ברשות הרבים. 3- פיקוח על כלבים. 4-  מניעת רעש . 5- הפרדת מחזור.  6- פינוי פסולת. 7- הדברת מזיקים.  8- ניקוי מדרכות. 9- מפגעי תברואה. 10- פינוי חפצים מיושנים. 11- הסדרת גדר חיה וגיזום עצים.

לאחר דיון רחב בכל החוקים הנ”ל, והבנת חברי המליאה לחשיבות הדבר ותרומתו לתושבים.

החלטה: אושר פה אחד הפעלת חוקי העזר במועצה.

  

 • פתיחת חשבון עזר בבנק מונציפאל- מרכנתיל, לבקשת מפעל הפיס, לרכישת מחשבים לבתי ספר.

 

ראש המועצה עדכן את חברי המליאה, ואמר כי קבלנו תקציב ממפעל הפיס (אימות מידה) לרכישת מחשבים ניידים ונייחים לבתי הספר, וכדי לממש את התקציב אנו נצטרך לפתוח חשבון בבנק מרכנתיל להעברת הכספים המיועדים אליו.

החלטה:  אושר פה אחד פתיחת חשבון עזר בבנק מרכנתיל למטרה זו.

 

 • קביעת מחיר קוב מים שנרכש מחברת מקורות ל 12 ₪ לקוב.

ראש המועצה הסביר לחברי המליאה, כי מזה קרוב ל 3 חודשים אנו קונים מים מחברת מקורות, וזאת בשל התקלה במשאבות שלנו במעיין ע’ג’ר. צפינו לקבלת אישור לירידה למעיין שלנו, אך בגלל המתיחות הביטחונית באזור הדבר לא מתאפשר.

במשך ה 3 חודשים המועצה גבתה מהתושבים מחיר של 5 ₪ לקוב, זה התעריף שאנו גובים כששואבים מהמעיין שלנו, ולכן היה הפסד למועצה בסעיף המים.

לכן המועצה מבקשת להעלות את מחיר המים לממוצע של 12 ₪ לקוב באופן זמני, עד להסדרת נושא גבית מחיר של המים לפי טבלת רשות המים.  לאחר מכן, יבוצע חישוב מחדש רטרואקטיבי , עבור כל התקופה החל מתאריך חיבור מקורות ועד התאריך בו התחלנו ליישם תעריפי רשות המים ( כולל התקופה בה חייבנו לפי 12 ₪ לקוב , ונתחשבן עם התושב אם זה לחובתו או לזכותו .

ראש המועצה: אנו נפיץ הודעה לתושבים כדי שיעדכנו אותנו במספר הנפשות בכל בית.

היועמ”ש : אני ממליץ שנשלח הודעה לתושבים שהמחיר הזה הינו זמני, עד להסדרת הנושא .

 

החלטה:  מאושר פה אחד העלאת מחיר קוב המים ל 12 ₪ לקוב באופן זמני, עד להסדרת נושא החיוב לפי מדרגות ומספר נפשות.

 

שונות:

 • התחלת העבודות בסימון כבישים ושילוט, והגדרת חניות נכים והנגשה.
 • עדכון חברי המליאה, כי תוך שבוע ימים המועצה יוצאת למכרז ” ראש שטח ” שכולל עבודות ריפוד ואספלט לכביש המרכזי בכפר משער הכניסה עד צומת בניין המועצה, ודרומה לכיוון הבית של איליא סלמאן, העבודות יכללו ,עבודות ניקוז, הקמת מדרכות, הסדרת חניות לרכבים, אספלט, הטיית כבלי חשמל מרשת אווירית לתת קרקעית .

הקמת כיכר להסדרת תנועת רכבים ליד הבית של איליא סלמאן.

 • הטיית רשת החשמל בכביש מס’ 24 ו כביש מס’ 28 מרשת אווירית לרשת תת קרקעית.

 

הסתיימה ישיבת המליאה בשעה 19:15 באותו יום.

ראש המועצה חבר חבר חבר חבר חבר
אחמד פתאלי סולימאן חסן נאסר חוסין עיסא גסאן עוינאת חוסין שמאלי מוחמד
           

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

إغلاق
Skip to content