הודעה בדבר דרכי הצבעה לאנשים המוגבלים בניידות - ערבית -

מודעה בערבית בעלי מוגבלויות.pdf

 

הודעה בדבר דרכי הצבעה לאנשים המוגבלים בניידות - עברית -

מודעה בעברית בעלי מוגבלויות.pdf